Resurse juridice disponibile în Sintact.ro

Ca profesionist, vrei să îți sprijini argumentele juridice pe cele mai relevante resurse disponibile.
Cu peste 10 milioane de hotărâri judecătorești definitive, 15.100 de articole din 8 ediții complete ale revistelor de specialitate, 451 de diagrame interactive și 77 de seturi de comentarii de autor (23,137 comentarii lanivel de articole), Sintact.ro este platforma cu cel mai vast conținut juridic din România.

 

Mai jos puteți consulta modulele disponibile, precum și conținutul acestora:
• Legislaţia românească cu toate variantele consolidate, pentru orice dată calendaristică (trecut, prezent, viitor) aleasă de utilizator, pentru peste 163.000 de acte
• Legislaţia românească conţine Monitorul Oficial Partea I integral din 1990, majoritatea actelor din Buletinul Oficial şi actele istorice importante (de la 1840)
Mai multe detalii
• Norme metodologice corelate cu textul actul normativ, pentru toate actele care au norme metodologice de aplicare (peste 260 de acte)
Mai multe detalii
• Legislaţia europeană conţine integral actele normative ale Uniunii Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L (legislaţie), de la data aderării României la Uniunea Europeană (2007) până în prezent. Înainte de aderare, sunt disponibile cele mai importante acte normative ale UE, începând cu anul 1957
Mai multe detalii
• Monitorul Oficial partea a VI-a, integral, începând cu anul 2010.
*Disponibil în 2018
• Peste 10 milioane de spețe recente, astfel cum au fost emise de instanțele judecătorești și peste 18.000 de spețe prelucrate cu note sau comentarii.

Mai multe detalii
• Aproape 15.000 de articole şi jurisprudenţă din toate numerele publicate ale celor patru reviste juridice editate de Wolters Kluwer: Pandectele Române, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Drept European plus alte 4 reviste de înaltă ţinută ştiinţifică: Revista Română de Drept Privat, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită

Mai multe detalii
• Peste 900 de modele de contracte, modele de cereri şi acţiuni în justiţie, ce pot fi utilizate ca model pentru operațiuni juridice curente.
Disponibile în 2018.
• 260 de fluxuri financiare și contabile – diagrame realizate în conformitate cu Noul Cod Fiscal și normele lui de aplicare, aceste reprezentări grafice oferă posibile scenarii de lucru, precum și lista actelor normative asociate cu fiecare etapă a proceduri

Mai multe detalii
• 160 de fluxuri de procedură civilă – cele mai variate asociate legislative, analizate folosind diagrame interactive, aceste reprezentări grafice oferă posibile asociate de lucru, precum și lista actelor normative asociate cu fiecare etapă a procedurii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe detalii
• Peste 2000 de seturi de întrebari şi răspunsuri, extrase din jurisprudenţă, cu privire la probleme de interpretare legislativă (preponderenţa speţelor este în materie civilă, iar o bună parte din acestea, aproximativ 25%, vin direct de la întâlnirile trimestriale ale Curţilor de Apel pentru a dezlega problemele de interpretare). Acest continut este publicat exclusiv în Sintact.ro.
*Disponibil în 2018
• 14 pachete distincte grupate în patru module (Legal, Business, Fiscal şi Public) pentru 22 din cele mai importante acte normative românești, grupate pe mai multe ramuri de drept. Comentariile aparțin unor autori recunoscuți: Ion Deleanu, Gabriel Boroi, Tudorel Toader, Nicolae Volonciu, Mădălina Afrasinei, Radu Bufan, Dorin Ciuncan, Alexandru Țiclea etc.
Mai multe detalii

Alege ACUM pachetul tău Sintact.ro!